Het dorp Deil

Het dorp Deil wapen van DeilHet dorp Deil is één van de 11 kernen die behoren tot de gemeente Geldermalsen.

Of je nu reist van oost naar west of van noord naar zuid, ongemerkt kom je praktisch altijd door de gemeente Geldermalsen.

Gelegen in het centrum van de West-Betuwe wordt deze gemeente in twee delen gesplitst door de bekende rijksweg A2 ‘s-Hertogenbosch-Utrecht. Deze weg kruist de rijksweg A15 Rotterdam-Nijmegen/Arnhem bij het knooppunt Deil.

Deil, bekend,beroemd, berucht, verassend, en ooit verkozen tot “parel” van de Betuwe.
Bekend zijn we! Immers we zijn bijna dagelijks landelijk nieuws, al was het alleen maar vanwege de files rondom het verkeersplein, daar waar de A2 en de A15 elkaar kruisen.

Het dorp Deil foto 1Beroemd, weliswaar wat langer geleden, maar in de 16e eeuw stond er binnen ons grondgebied rond de rivier De Linge een zevental kastelen en was de dijk vol van adellijke koetsjes met elegante dames. In het jaar 1148, wanneer bisschop Haribert van Utrecht, en vervolgens paus Eugenius III bezittingen van de abdij Mariënweerd bevestigen, vermelden de desbetreffende oorkonden ook landerijen te Daila. In de daarop volgende jaren komen we dit dorp in allerlei geschriften ook tegen onder de namen Daile, Deile, Dilee, Deijl, Deil en Deyl. Het schijnt dat Deil zelfs al in 970 in een brief van Keizer Otto I wordt vermeld.

Het wapen werd aan Deil verleend op 23 september 1818. Er wordt beweerd, dat de afbeelding van de os en het paard in het wapen zijn opgenomen omdat destijds de veeteelt het voornaamste middel van bestaan vormde.

Berucht, weet u het nog, ooit in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw gijzelde hier voor het eerst in Nederland enkele Haagse criminelen een gezin. Spannende dagen en volop sensatie in het zo overwegend rustige lingedorp.

Verrassend, een dorp waar 2.100 inwoners prettig met elkaar samenleven in grote gemeenschapszin. Een actief verenigingsleven. Een oord waar het gezellig toeven is. Eén van de evenementen die jaarlijks wordt georganiseerd is de spelweek. Deze “feestweek” wordt georganiseerd door de speeltuinvereniging Jeugdland. In de laatste week van de zomervakantie zijn tal van vrijwilligers in de weer om niet alleen vijf dagen lang de lagere schooljeugd (ruim 200 kinderen) te vermaken, maar strijden ’s avonds ook volwassenen in de stratencompetitie. Aan de bar in de grote tent in de speeltuin is het dan goed toeven. Een plek waar de sterke verhalen worden afgewisseld met laatste nieuwtjes.

“Parel” van de Betuwe, De Linge, een rijk stuk natuur in het landschap, kronkelt door Deil. De Linge is grotendeels gebleven wat ze was, een natuurlijk riviertje. Daarom vormt de Linge met zijn oevers, uiterwaarden, rietkragen, moerassen, grienden, wielen en wilgenbossen eigenlijk één groot waardevol natuurgebied. Frisse lucht, stilte en een vredig landschap, dat vooral uitnodigt tot een wandel- of fietstocht over de kronkelende dijken. Er zijn bijzonder fraaie wandel- en fietsroutes uitgezet die langs vele mooie plekjes voeren.

Als deze informatie niet uitnodigt om op een zonovergoten zaterdagmiddag in augustus deel te nemen aan de Deils kwart-triathlon……….

Wij heten u van harte welkom!!!