Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond is van toepassing:

Algemeen NTB reglement

Let op: In Deil dragen we het nummer ook bij het fietsen op de borst

Wedstrijreglement NTB

Let op: er is vanaf 2017 weer sprake van een strafbox (zie onderaan deze pagina).

Totaal overzicht reglementen NTB

Daarnaast heeft Deil een eigen reglement dat voor alle deelnemers van toepassing is:

LICENTIE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND
– De organisatie heeft een licentie voor deze wedstrijd van de Nederlandse Triathlon Bond
– NTB leden, dienen op de wedstrijddag hun licentie te tonen.
– De overige deelnemers kopen bij de inschrijving een daglicentie.
ALGEMEEN
– Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond is van toepassing op deze wedstrijd.
– Startnummers worden door de organisatie verstrekt en dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden op de buik.
– Als organisatie zorgen we er voor dat alles veilig kan verlopen en dat er zo min mogelijk onveilige situaties kunnen ontstaan, maar wij verwachten van onze deelnemers ook dat zij hun gezonde verstand gebruiken.
– Hulp tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
– Voor aanvang van de wedstrijd is er een briefing in de speeltuin (finish locatie), aanwezig zijn bij deze briefing is verplicht.
– De deelnemers vrijwaren de speeltuinvereniging Jeugdland te Deil van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de (trio) kwart-triathlon.
ZWEMMEN
– Door de organisatie wordt een badmuts met startnummer verstrekt, die de deelnemer dient te dragen tijdens het zwemmen. Deze badmuts dient na het zwemmen in de daarvoor bestemde bak gedeponeerd te worden.
– Als je hulp nodig hebt bij het zwemmen, moet direct de vuist omhoog gestoken worden om dit kenbaar te maken.
– De boeien die het zwemparcours markeren dienen door de deelnemers rechts te worden gepasseerd. Uitzondering de eerste boei na de start, die mag dan ook links gepasseerd worden.
– Na de wisselzone (zwemmen – fietsen) dienen de deelnemers te lopen tot voorbij de uitgang van het zwembad en mag men pas opstappen op de asfalt verharding.
– Tijdens het zwemmen zullen boten en duikers aanwezig zijn om eventueel te assisteren.
FIETSEN
– Helmen zijn verplicht bij het fiets onderdeel. Het helmbandje moet gesloten zijn vanaf het moment dat de fiets uit het rek wordt gepakt, tot deze weer in de stalling is neergezet.
– Bij de inschrijving wordt op elke fiets een startnummer van de deelnemer bevestigd. De deelnemer dient hiervoor met zijn fiets bij de stand bij de fietsenstalling langs te komen.
– Wanneer de telpost het fietsnummer niet kan zien, wordt de ronde niet genoteerd en wanneer minder dan zes ronden zijn geteld, volgt diskwalificatie.
– Het startnummer moet ook bij het fietsen op de borst gedragen worden.
– Bij de wissel fietsen lopen moeten de deelnemers voor de ingang van de speeltuin afstappen en naar de fietsrekken lopen.
– Het laatste stuk van het fietsparcours, valt samen met het loopparcours
Let op:  Het fietsparcours in het Deilseveld (waar 6 rondjes worden gefietst) is tot 15.45 uur afgesloten. Na 15.45 uur dient iedereen die dan nog op het parcours is, zich aan de gewone verkeersregels te houden.
Maar: let op, ook tijdens de wedstrijd kan er door onvoorziene omstandigheden vanaf de erven verkeer op de route komen
LOPEN
– Het startnummer dient ook hier op de voorzijde van het shirt te worden gedragen en dient voortdurend zichtbaar gedragen te worden.
– De deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts van de weg te lopen, met uitzondering van de Beemdstraat, waar iedereen links blijft lopen tot voorbij de waterpost op de Beemd.
Voorbij deze waterpost, moet men  als er gelegenheid is om veilig naar rechts te gaan, weer rechts lopen. Let op het naderen van andere deelnemers op de fiets, die hier nog op het parcours kunnen zijn.

ZWEMKLEDING
Individuele deelnemers krijgen bij het afhalen van de startnummers ook een vuilniszak met het startnummer. Bij de wissel zwemmen fietsen kan deze gebruikt worden om uw zwemkleding in te doen. De organisatie zal er voor zorgen dat deze zak in de wisselzone fietsen-lopen langs de zijkant wordt neergelegd. Let op stop alle spullen in de zak, wat niet in de zakken zit, wordt apart verzameld.
WEDSTRIJDLEIDING
– Protesten kunnen ingediend worden bij wedstrijdleiding, deze worden na afloop van de wedstrijd door de wedstrijdleiding in behandeling genomen.
– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
PARKEREN TIJDENS DE WEDSTRIJD
– Deelnemers en toeschouwers moeten hun auto’s zodanig te parkeren dat de deelnemers en het overige verkeer hiervan geen overlast ondervinden. Parkeren kan op de aangegeven parkeerplaats en in de berm van de Benedeneindseweg, voorbij de Krooiweg. Volg de borden.
– Niet parkeren op de Bulkstraat (dat is alleen voor bewoners en ook niet in het parkeerverbod  op de Beemdstraat omdat hier zowel fietsers als lopers op het parcours aanwezig zijn.
VEILIGHEID EN VOORZIENINGEN
– Deelnemers aan de kwart-triathlon dienen tenminste 16 jaar te zijn. Deelnemers aan de trio-kwart-triathlon moeten minimaal 12 jaar oud zijn (de leeftijd 31 december van het wedstrijdjaar).
– De deelnemers wordt dringend geadviseerd het parcours voor de wedstrijd te verkennen.
– Op het loopparcours, zullen tenminste twee waterposten aanwezig zijn.
– Op bijna alle kruispunten staan vrijwilligers om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Tevens zijn er EHBO’ers aanwezig om hulp- en dienstverlenend op te treden. Hun hulp kan ingeroepen worden via de verkeersposten.
– Het fietsparcours ten zuiden van de Provincialenweg N327 is afgesloten voor het overige verkeer (houdt echter rekening met andere weggebruikers, door onvoorziene omstandigheden).
TRIO-KWART-TRIATHLON
– Voor deelname aan de trio-kwart-triathlon moet een team van drie personen worden ingeschreven, die elk een van de onderdelen voor hun rekening nemen. Deelnemers die met twee personen aan de trio-kwart-triathlon willen deelnemen, dienen dit vooraf aan de organisatie kenbaar te maken (bij de inschrijving 2 x dezelfde gegevens invoeren). Tussen de onderdelen worden wissel-­plaatsen ingericht en over de wijze waarop de wissel plaatsvindt wordt tijdens de briefing ook nog nadere uitleg gegeven. Bij het zwembad staat de fietser in een wisselvak dat zich tussen de uitgang van het zwemwater en de fietsenstalling bevind. Nadat de fietser is aangetikt pakt hij zijn fiets uit het rek en loopt hij met de fiets naar de uitgang van het recreatiepark (buiten het hek stap je op de fiets).  Als de fietser binnen komt, zet hij eerst de fiets in de stalling op de juiste plek en daarna gaat hij naar het wisselvak naast de muziektent en tikt hij daar de loper aan. Deelnemen met een team, betekent ook dat je samen over de finish komt.
– De laatste 300 meter van het loop parcours (vanaf de Appelhof) moet door alle drie (of 2 als er 2 hebben ingeschreven) deelnemers gezamenlijk worden afgelegd en zij dienen gelijktijdig de finish te passeren.
– De zwemmer en fietser van de teams dienen zich op de post, ter hoogte van de Appelhof, te melden bij een jurylid van de organisatie. Als een van de deelnemers van de trio-kwart-triathlon niet kan meelopen, dient dit vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
– De deelnemers van de trio-kwart-triathlon gaan gelijktijdig van start met de individuele deelnemers van de kwart-triathlon

 • KLASSEMENTEN
  Kwart-triathlon
 • 1. Heren t/m 39 jaar.
 • 2. Heren 40 jaar en ouder
 • 3. Dames
 • 4. Dames 40 jaar en ouder
 • 5. Heren uit Deil of Enspijk
 • 6 . Dames uit Deil of Enspijk
  Trio-kwart-triathlon
 • 7. Algemeen : heren of dames en heren
 • 8. Dames : team met drie dames
 • 9. Deelnemers allen uit Deil en/of Enspijk of die in Deil of Enspijk gewoond hebben.

FIETSENSTALLING
Bij de fietsenstalling wordt tijdens de wedstrijd toezicht gehouden op de fietsen.
HERINNERINGEN EN AFHALEN FIETSEN
Om de fietsenstalling te betreden heeft u het startnummer (rugnummer) nodig. Als u de fiets wil meenemen, dient u het startnummer af te geven, op dat moment ontvangt u ook de herinnering.

Strafbox:

 • Nederlandse Triathlon Bond – W.R. 2018 verzie 18.06

  c) De bestrafte atleet dient te stoppen in de eerste strafbox en wacht
  daar gedurende een periode afhankelijk van de afstand van de wedstrijd;
  1 minuut bij een sprintwedstrijd, 2 minuten bij een wedstrijd over de
  standaard afstand en 5 minuten bij een wedstrijd over midden of lange
  afstand.
  d) De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het stoppen in de
  strafbox. Bij verzuim hiervan volgt diskwalificatie.
  e) Een tweede overtreding van het stayerverbod leidt tot diskwalificatie
  bij wedstrijden over de standaard afstand of korter.
  f) Een derde overtreding van het stayerverbod leidt tot diskwalificatie
  bij wedstrijden over midden of lange afstand.

 • De strafbox is in de speeltuin (muziektent) bij wisselzone fietsen-lopen.