Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen triathlon!!

Een open deur…, zo zou je kunnen zeggen. Echter ook een waarheid als een koe. Alleen met de hulp van hen die een vrije zaterdagmiddag opofferen kunnen de atleten hun sport te bedrijven.

In Deil is het inmiddels een twaalftal dat de organisatie voor haar/zijn rekening neemt. Ieder coördineert een deel van de voorbereidingen en uit te voeren werkzaamheden.

Niet alleen op de wedstrijddag in augustus zijn we bezige baasjes. Het begint al in november met de inschrijving bij de NTB. Daarna volgen de besprekingen met de eigenaar van het recreatiepark De Rotonde, het duikteam, de EHBO, de juryleden en wedstrijdcommissaris en worden de nodige vergunningen en materialen aangevraagd. In mei gaat de inschrijving open en gaan we aan de slag met het benaderen van de sponsoren die ons materieel of financieel ondersteunen. In juni worden vrijwilligers benaderd voor de bezetting van de tel-, tijd, water- en verkeersposten en verzorgen we de nodige perspublicaties om ons evenement onder de aandacht te brengen.

De donderdag voor de wedstrijddag worden van de verschillende locaties de materialen verzameld en de vrijdag  staat geheel in het teken van de opbouw van de verschillende locaties en het parcours.

En dan op de grote dag zelf zijn bijna honderd mensen actief om de ongeveer 240 atleten op allerlei wijze te ondersteunen en te zorgen voor een plezierig en vooral ook veilig wedstrijdverloop. Bijna 1 op 2 dus om het evenement op een veilige wijze te laten verlopen. Dat is inderdaad wel veel, maar al jaren krijgen we van de deelnemers complimenten dat we de organisatie en veiligheid zo goed voor elkaar hebben. Ook de vrijwilligers langs het parcours bereiken deze complimenten en daardoor doen ze het met plezier en staan ze elk jaar weer gereed om er een plezierige wedstrijd van te maken.

De Deilse gemeenschap draagt de trio-kwart-triathlon een warm hart toe, want zonder bovenmatige inspanningen is het al die jaren nog gelukt om over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

Maar toch…………… net als iedere vereniging hebben we “vacatures” en zoeken we mensen die op de zaterdag van de wedstrijd een paar uurtjes willen assisteren bij de inschrijving, de tijdwaarneming of een verkeers- of een telpost willen bemensen. Onbelangrijk werk? Zeker niet! Zonder jullie bijdrage is het onmogelijk een veilige kwart triathlon te organiseren. Daarnaast is het organiserend team op zoek naar verjonging om de Deilse kwart-triathlon levendig te houden.

Bijkomend voordeel is dat je altijd eerste rang staat en je favoriete sportidool bijna kunt aanraken. Daarbij komt dat ze aan een vrouw/man in een oranje hesje nooit een handtekening weigeren en gewillig met je op de foto gaan.

Heb je belangstelling maak het kenbaar op de forumpagina van onze website of bel of mail even naar:

Hans van Alphen tel. 0345 – 65 15 57
Willem Elburg tel. 06-10311744
Peter de Rooij tel. 0345 – 65 17 84

Email via: info@kwarttriathlondeil.nl